4/07/2018 - Aan de vooravond van het bouwverlof is de afbraak van het zandveld volledig gerealiseerd en is het terrein helemaal klaar voor de opbouw van het nieuwe THUY veld. We hopen op blijvend goed weer, ook na het bouwverlof, zodat we niet opnieuw geplaagd worden met vertragingen.

Tijdens het bouwverlof zullen we vele kleinere werkjes en klussen  zelf uitvoeren met vrijwilligers van de club.  Indien je graag meehelpt en wat handig bent, neem dan zeker contact met Erik Cools op masterpitch@victory.be. Tijdens de zomermaanden maken we ook gebruik van de rust op de club om allerlei herstellingen en verbeteringen uit te voeren.

Aarzel dus niet om jouw steentje bij te dragen aan onze infrastructuur!

Live Hockey. Love Victory.
Love Hockey. Build Victory.

19/12/2017 - Royal Victory H.C is bijzonder verheugd met het goede nieuws dat Vlaams minister van Sport Philippe Muyters vandaag bekend maakte: meer dan 20 miljoen euro subsidies toegekend werd aan 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Maar liefst 7 VHL clubs waaronder Royal Victory H.C. zullen hierdoor samen 6 extra hockeyvelden realiseren. 

We danken dan ook de gemeente Edegem die een belangrijke voortrekkersrol heeft gespeeld bij de voorbereiding van het dossier van de Kattenbroek-site, en onze naburige sportclubs Ik Dien, Olve en Ter Eiken voor de goede samenwerking, steun en advies. Het bovenlokaal project van de Kattenbroek-site kreeg de fantastische som van ruim 1 miljoen euro toegekend voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van onze sportsite. De verschillende clubs investeren in onder andere kunstgrasvelden voor voetbal, hockey-watervelden, kleedkameraccommodatie, overdekte tennisterreinen, padelterreinen en het ombouwen van een bestaande hal tot een trampolinehal.

Voor onze club betekent deze subsidie een zeer belangrijke financiële steun in de rug voor de realisatie van het Masterpitch project. En Edegem kan zo verder uitgroeien tot een gemeente waar iedere sporter zich op een comfortabele en in een up-to-date infrastructuur zal kunnen uitleven en alzo een waardige thuisbasis voor onze minister van Sport Philippe Muyters zijn.

Een terecht glunderende Edegemse schepen van Sport Koen Michiels op ATV

Live Hockey. Build Victory.
Live Hockey. Love Victory.

Sporters Beleven Meer

6/07/2017 - Op 5 juli jl. is de erfpachtovereenkomst voor het zogenaamde Specials-veld tussen de gemeente Edegem en Royal Victory H.C. ondertekend ten huize van notaris Paul Wellens in Mortsel. Op dit terrein komt het nieuwe waterveld. De overeenkomst is gesloten voor een termijn van 99 jaar.

Voor Royal Victory H.C. betekent dit een grote stap vooruit in de verdere uitbouw van onze clubinfrastructuur, waarvoor we de gemeente Edegem dan ook zeer dankbaar zijn.

Op de foto (van links naar rechts): Katleen De Prins (gemeentesecretaris), Koen Metsu (burgemeester) en Victory-bestuurders Wim Van der Beken en Erik Van den Eynden.

Beste Victorianen

De aanleg van ons nieuwe waterveld op het braakliggend stuk grond gaat definitief starten vanaf 31 juli ek. Einde van deze werken is voorzien tegen 15 oktober 2017. 

Bijkomend zullen er ook een aantal omgevingswerken op onze site gebeuren ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe clubhuis in het voorjaar van 2018 en de vervanging van het bestaande zandveld door een nieuw waterveld in de zomer van 2018.  

Zoals jullie al hebben kunnen merken op de presentaties die we de voorbije maanden hebben getoond, is het vrij ingrijpend en zullen we dus voor enkele maanden een "onafgewerkte" site zien.

We hebben een aantal tijdelijke ingrepen voorzien die de mogelijke ongemakken moeten beperken. Meer hierover bij de start van het seizoen.

Onze ganse club kijkt er naar uit om dit mooie en grootse project eindelijk te realiseren. Alle leden zijn hierbij op alle mogelijke vlakken betrokken partij en de club dankt jullie voor jullie steun, jullie enthousiasme, jullie medewerking en jullie begrip.

Tot in september.
Live Hockey. Love Victory.
Love Hockey. Build Victory.

6/02/2017 - Het Masterpitch-team zoekt nog een ervaren en creatieve tuinarchitect die kan meedenken over de enorme buitenaanleg rond de nieuwe velden en het nieuwe clubhuis.

Een grote uitdaging is hier weggelegd om dit alles toegankelijk, aantrekkelijk, efficiënt en toekomstgericht aan te pakken.

Gelieve contact te nemen met Erik Cools op masterpitch@victory.be.

3/02/2017 - 2017 is een scharnierjaar voor Royal Victory H.C.

Het Masterpitch project is in volle gang om de groei en uitbouw van onze club structureel te ontwikkelen. Om de normale werking van onze club niet te hypothekeren heeft het bestuur een obligatielening uitgewerkt: de V-bond. Dit aantrekkelijk beleggingsproduct willen we u graag in alle detail toelichten. 

De Raad van Bestuur van Royal Victory H.C. nodigt u daarom graag uit op één van de informatieavonden die we inrichten op:

  • Woensdag 22/02
  • Dinsdag 07/03
  • Donderdag 16/03

Deze avonden gaan door op de club en starten telkens om 20u.  

De inschrijvingsperiode van de V-bond loopt tot uiterlijk 10 april. Mis de kans niet om u goed te informeren en vragen te stellen. Zo heeft u de tijd om een goede beslissing te nemen. Alvast bedankt voor het ter harte nemen van deze informatie. En voor de eventuele overweging om uw club mee aantrekkelijk te steunen in haar ontwikkeling.

Live Hockey. Love Victory.

...door een opmerkelijke club te bouwen

De werkgroep 'Masterpitch' die de aanleg van onze nieuwe watervelden en uitbreiding van het Clubhuis coördineert, is nog op zoek naar een vrijwilliger binnen de club die op professioneel vlak bekend is met de wetgeving rond een veiligheidscoördinator op bouwwerven en een ingenieur stabiliteit.

Ben jij de persoon die we zoeken en wil je met je professionele kennis jouw favoriete hockeyclub steunen? Neem dan contact op met de vrijwilligers van de werkgroep masterpitch: masterpitch@victory.be.

 

R. Victory H.C.    |    Kattenbroek 5   |   2650 Edegem   |   Tel: 03/457 15 33

© 2015, website powered by Twizzit.com