25/02/2019- Jaarlijks staat de week voorafgaand aan de krokusvakantie in het teken van ‘De Vlaamse week tegen pesten’.

Van dit initiatief willen wij als club gebruik maken om de hele thematiek rond ‘pesten’ extra in de kijker te plaatsen en ons blijvend engagement hierrond kenbaar te maken.


Wat verstaan wij onder pesten

Pesten gaat verder dan ruziemaken (waarbij kinderen voor zichzelf leren opkomen) en plagen (vertrekt uit vriendschap en respect). Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen. 

Pesten valt niet in één categorie onder te brengen, maar kan in verschillende vormen opduiken.  Zo maken we een opdeling tussen fysiek (duwen, schoppen, spuwen,…), verbaal ( uitmaken, beledigen, bedreigingen, seksueel suggestief taalgebruik, …), seksueel ( seksueel getinte opmerkingen, ongewenste handtastelijkheden, …) en indirect ( verspreiden van geruchten, intimidatie, …) pesten.

Niet enkel onder kinderen

Pesten wordt door de band met kinderen geassocieerd, maar ook volwassenen bezondigen zich hieraan nog al te vaak.  En net zoals pestgedrag tussen kinderen onderling en tussen volwassenen onderling voorkomt, bestaat ook pestgedrag tussen kinderen en volwassenen (bv coach bullying).

Recent onderzoek naar verschillende vormen van psychisch geweld in de Vlaamse sportwereld, geeft aan dat 11% als jongere slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Toch blijft het pestprobleem nog teveel onder de radar en is er nog heel wat werk aan de winkel.

Victory’s engagement en plan van aanpak

DAAROM gaan wij binnen onze club een aanpak uitwerken zodat gepeste jongeren, maar ook volwassenen, ondersteund worden en pestgedrag in de toekomst kan vermeden worden.  Dit pestgedrag tackelen, vereist een structurele aanpak binnen de hele club. Een team van vrijwilligers met kennis van zaken zal zich hier de komende maanden over buigen om dit plan uit te werken en operationeel te hebben bij de start van het nieuwe hockeyseizoen in september.

Vertrouwenspersoon

ECHTER, ervaar jij nu reeds binnen onze club enige vorm van pesten bij jezelf of in je omgeving, dan kan je op dit moment  terecht bij onze VERTROUWENSPERSOON. 

vertrouwen@victory.be

Je kan in volste vertrouwen en discretie je verhaal doen, er wordt naar jou geluisterd en samen met jou op een transparante wijze naar een aanpak of mogelijke oplossing gezocht.  Alle contactgegevens van de vertrouwenspersoon vind je op de website terug bij ‘club’ onder vertrouwenspersoon.