De waarborg (€75) wordt aangerekend bij nieuwe leden of bij herinschrijvingen (niet voor de wanderers).

Leden die hun lidmaatschap niet wensen te verlengen krijgen deze waarborg van €75 terugbetaald bij tijdige, correcte uitschrijving uiterlijk in december van het kalenderjaar van opzeg. De waarborg wordt aangerekend bij nieuwe leden of bij herinschrijvingen (niet voor de wanderers).

Je officiële uitschrijving dien je ten laatste op 30 juni in via het uitschrijvingsformulier en wordt ook via email bevestigd.