Op de bijzondere algemene vergadering van Royal Victory Hockey Club vzw van 13 oktober 2016 werd met een grote meerderheid van onze leden de aanrekening goedgekeurd van een bijdrage van 25 EUR/lid ter financiering van het Masterpitch-project (bouw van 2 nieuwe watervelden en een clubhuis).

De bijdrage van 25 EUR/lid ter financiering van het Masterpitch-project, voor het eerst gefactureerd seizoen 2017-2018, blijft gehandhaafd.