Elk gezin (wonend op hetzelfde adres) betaalt een familiebijdrage van €30 voor het lidmaatschap van onze vzw, ook wanneer slechts één persoon lid is. Er is wel een vrijstelling voor een gezin met slechts één lid die de leeftijd heeft tussen 26j en 30j.