Om de heropstart van The Vic goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Deze dienen ook door de bezoekers strikt te worden nageleefd tijdens de komende weken. Dit zijn de richtlijnen voor de bezoekers in The Vic:


  • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 meter.
  • Kom niet naar The Vic indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
  • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen barmedewerkers en Victorianen.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
  • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.
  • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
  • Bezoekers dragen een mondmasker in The Vic en op de site, behalve wanneer ze aan tafel zitten. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd.
  • Hou 1,5 meter afstand van barmedewerkers en andere victorianen, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
  • Beperk uw verplaatsingen in The Vic. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten, of om de rekening te betalen.
  • Iedere persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.