Het afgelopen seizoen betekende een eerste stap voor Victory in het opleidingsprogramma voor jonge scheidsen, met Marie Eeraerts (U16G1) die geslaagd is in het examen Club Umpire. Daarnaast zijn verschillende jeugdspelers bijna klaar om hetzelfde examen met goed resultaat af te leggen. Bovendien hebben we het afgelopen seizoen 3 nieuwe nationale scheidsen en heeft de arbitragecel heel wat ploegen geholpen bij het vinden van een umpire. Maar een club als Victory is het zichzelf verschuldigd om de lat voor dit seizoen nog een stuk hoger te leggen. Hierbij willen we met coaching en financieel specifiek jeugdspelers en -speelsters aanmoedigen om wedstrijden te begeleiden.


Het afgelopen seizoen hebben we vooral bij de jeugd en bij de dames geregeld een tekort aan scheidsrechters gezien. Het blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van elke ploeg om voor scheidsen te zorgen, behalve wanneer nationale of club umpires aangewezen worden. We willen dit graag als volgt mee oplossen.

Wat de jeugdploegen betreft, zullen we ook bij het begin van het seizoen 2022-2023 "Eerste Hulp Bij Het Fluiten"-infosessies organiseren specifiek voor ouders. We hopen dat er in elke jeugdploeg voldoende ouders aan deze sessies zullen deelnemen, zodat ze zelfvoorzienend kunnen zijn en het niet telkens dezelfden zijn die zich inzetten. Maar daarnaast willen we ook een pool organiseren van jeugdspelers en -speelsters die jeugdwedstrijden willen fluiten tegen betaling door de betrokken ploeg. Concreet zal dit er als volgt uitzien:

  • Kandidaat scheidsen (die uiteraard al geslaagd zijn in het theoretisch examen) melden zich bij de arbitragecel. Deze cel zal voor hen een startbriefing organiseren waarin de belangrijkste principes van het begeleiden van een wedstrijd worden uiteengezet. Slechts wanneer de kandidaten (U14 tot U19) deze briefing hebben doorlopen, worden ze opgenomen in een Twizzit-groep. De eerste briefing zal doorgaan voor de start van de competitie.
  • PV’s van ploegen die nood hebben aan (een) scheids(en), kunnen vragen om te worden opgenomen in dezelfde Twizzit-groep. Indien ze voor een wedstrijd een of twee scheids(en) nodig hebben, posten ze hun vraag tijdig in de Twizzit-groep. De eerste scheids(en) die reageert/ reageren, wordt/en bevestigd door de PV en fluit(en) de wedstrijd.
  • De ploegen betalen de scheidsen: € 10 voor een wedstrijd in de onderbouw (tot U12) en € 15 voor een wedstrijd in de bovenbouw (vanaf U14).
  • Scheidsen kunnen tot maximum één hogere ouderdomsgroep fluiten. Een U14 kan dus ook in U16 fluiten, en niet in U19.
  • De scheidsen worden niet automatisch begeleid door de arbitragecel. Na de wedstrijd verwacht de arbitragecel wel een kort verslag van de PV’s of de coach.

Intussen blijft de arbitragecel volop inzetten op de opleiding en begeleiding van Club Umpires en nationale scheidsrechters. Nieuw hierbij is dat jeugdspelers/speelsters die begeleid willen worden, van de club een vergoeding zullen ontvangen van € 20 per wedstrijd op groot veld en € 15 in onderbouw. Hier tegenover staat dat we van deze jongeren inzet verwachten om door te groeien naar het slagen in het examen van Club Umpire of nationaal scheids. Ook volwassenen kunnen uiteraard in het op- en begeleidingsprogramma worden opgenomen. Geïnteresseerd? Contacteer ons!

Voor de dames willen we graag hetzelfde systeem laten opstarten dat al meerdere seizoenen uitstekend werkt bij de heren. Vanwege het toenemend aantal verplichtingen kan de arbitragecel niet meer helpen met de zoektocht naar scheidsen.