23/11/2020 - Naar goede Victory traditie, is het project VictoryTV een werk waaraan heel veel vrijwilligers achter de schermen hebben mee gewerkt. 

Initiatiefnemers.

Het idee is ontstaan bij Lex. Samen met Jules en Koen hebben zij dit idee verder uitgewerkt om zowel materiaal als extra handen te vinden. In navolging hiervan werd ook een sponsoractie op touw gezet.

Medische vrijwilligers

Voor de eerste training en vóór elke wedstrijd worden spelers en staff getest, zoals het protocol voorschrijft. Hiervoor konden we beroep doen op de mama van Benthe, Liselotte, Joost, Eva, Eline en Tine. Op Liesbeth en Dominique kunnen we steeds beroep doen als reserve staff. Al deze vrijwilligers nemen de testen af van spelers en staff op uiterst professionele en medisch gecontroleerde manier en verwerken de resultaten.

Volunteers infrastructuur.

Om het terrein Covid proof te krijgen en te helpen met het optimaliseren van de infrastructuur werden we wederom geholpen door Erik, Peter, Kristoff, Koen, Robert, Manu, Caroline, Francis en David. Meer dan eens sprongen ze in de bres om ook dit op touw te helpen zetten. Alsook verder het clubhuis te helpen afwerken. Ook Ragna kwam ter elfder ure met een topoplossing voor de dug-outs.  

Onze communicatie.

Ondersteunend in onze communicatie en planning hebben Sally, Isabelle, Stijn, Lex en Raf geweldige support geboden. 

Staff D1.

Martin, Lex, Charlotte, Francis, Anneke en Artur tonen een ongelofelijke flexibiliteit in het mee georganiseerd te krijgen van dit alles. Niet evident om te kijken hoe er buiten kan gebriefd worden, hoe kine behandelingen moeten plaatsvinden en hoe de ‘recovery’ maaltijden moeten genuttigd worden. En vergeet ook de spelers niet die dit echt professioneel aanpakken. Tweede week op rij iedereen negatief!

Covid Team.

Met overgave hebben Marc, Koen en Kristoff mee hun schouders gezet om als club het draconische protocol te kunnen waarmaken. Schitterend werk van dit dream team.

Commentatoren.

We zijn ook erg blij dat Philippe zich bereid heeft gevonden om de wedstrijd van commentaar te voorzien. Niet evident gezien de omstandigheden. Ook een heel dikke merci aan Max, Tiago en Vanessa voor de interviews vooraf, tijdens en na.

Sponsors.

We danken ook de sponsors die zonder aarzelen hun ondersteuning geboden hebben. 

Live Hockey. Love Victory.

Ongetwijfeld vergeten we wellicht nog mensen die in de coulissen mee getrokken hebben aan dit verhaal, een succesverhaal!