28-03-2020 - Gisteren heeft de federale regering de corona-maatregelen verlengd. Een nieuwe update.


De federale overheid heeft op 27 maart de afgelasting van alle sportactiviteiten in clubverband verlengd tot minstens 19 april. Bovendien is de kans reëel dat er een bijkomende verlenging komt tot 3 mei. Met deze verlenging wil de overheid ervoor zorgen dat de voorlopig voorzichtige daling van het aantal corona-gevallen zich duidelijker kan doorzetten. De overheid doet daarbij een beroep op je burgerzin en vraagt om je gezond verstand te gebruiken. Doel is om elk direct fysiek contact met anderen buiten je gezin te vermijden, zodat je het virus niet (onopgemerkt) kan ontvangen en doorgeven. We hebben te maken met een ernstige situatie.

De 7 basisregels blijven bijzonder belangrijk:

  1. Was geregeld je handen met water en zeep
  2. Hoest of nies in je ellenboog, niet in je handen. Indien wel, regel 1…
  3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg
  4. Blijf thuis als je hoest of koorts maakt
  5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. Indien wel, regel 1…
  6. Vermijd fysiek contact via hand geven, knuffelen, enz
  7. Vermijd nauw contact, hou afstand (min 1 m)

Victory volgt deze richtlijn stipt op, en heeft sinds 12 maart alle sportactiviteiten volledig opgeschort: geen trainingen, geen wedstrijden, geen team briefings, geen initiaties, geen Paasstages.

Tegelijkertijd blijft het belangrijk je eigen immuniteit zo hoog mogelijk te houden. Dat doe je o.a. door in beweging te blijven, bijvoorbeeld door te sporten. Alleen kan dat niet langer op sportclubs, maar wel individueel thuis of op openbare plaatsen die nog toegankelijk zijn, zoals parken. Daarbij respecteer je een veilige afstand met anderen.

We kennen onze leden als uitzonderlijke sporters die speciale waarde hechten aan respect en fair play. Laten we deze waarden ook gebruiken bij ons antwoord op deze ernstige situatie.

Als je vragen hebt ivm de toepassing van de maatregelen, kan je terecht op de website van onze gemeente, www.edegem.be.  Bij vragen over de maatregelen zelf, ga je best naar de speciale website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel je 0800 14 689.