Oproep aan alle leden:

Geef 8 minuutjes van je tijd en doe mee aan een grootschalig onderzoek naar letsels binnen de hockeysport.

Het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent, Vakgroep Revalidatiewetenschappen, houden een grootschalige bevraging naar het al dan niet voorkomen van lage rugpijn in de hockeysport. Concreet willen zij in kaart brengen hoeveel procent van de Vlaamse hockeyspelers kampt met lage rugpijn, en wat de belangrijkste persoonlijke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van klachten van lage rugpijn (bv. leeftijd, eerdere letsels in heup-knie-enkel,…). In het kader van effectieve behandel- en preventiestrategieën voor lage rugpijn, is deze informatie immers van cruciaal belang.

Doe mee aan deze enquête!