Op 27 mei 2020 hield Royal Victory Hockey Club haar (online) Algemene Vergadering. Naast goedkeuring van de jaarrekening 2019 en kwijting van de bestuurders werd er gestemd over een nieuwe bestuursinvulling. De duurzame groei van de club noopt tot een andere structuur.


Eric Van Hoof en Monique De Ridder hadden aangegeven hun functie te willen neerleggen. Na jarenlange trouwe dienst op vele vlakken wensen wij hen van harte te bedanken voor hun toewijding en inzet voor onze club. Wij zullen hen uiteraard op het juiste moment hiervoor in de bloemetjes zetten.

Daarnaast hadden Leo Lucas (voorzitter Raad van Bestuur) en Wim Van der Beken (voorzitter Operationeel Team) aangegeven een stapje terug te willen zetten. Onder hun leiding heeft de club een compleet nieuwe infrastructuur en sportieve én extra-sportieve organisatie gekregen en is ze doorgegroeid tot de grootste van het land. Beiden hebben met verve hun mandaat uitgevoerd en verdienen dan ook alle erkenning voor de groei en uitbouw van onze club.

Het voorstel, dat met 99% van de stemmen werd goedgekeurd, houdt in dat de nieuwe Raad van Bestuur zal opgedeeld worden in operationele en niet-operationele bestuurders. Concreet betekent dit:

Filip Desmedt werd verkozen als Algemeen Voorzitter. Hij stuurt de volledige Raad van Bestuur aan en wordt daarin geassisteerd door drie operationele bestuurders:

  • Ellen van den Haak stuurt de volgende clusters aan: finance, club manager, club secretaris, vrijwilligerswerking, ethische commissie en subsidies.
  • Levi Van Havere coördineert het sportieve luik: jeugd, mineuren, Wanderers, arbitrage en indoor.
  • Marc Wellens coördineert het extra-sportieve luik, zoals bar/catering, communicatie, sponsorcel, events & tornooien, infrastructuur, sportief materiaal, kledij en special projects.
  • Daarnaast zullen Levi en Marc samen de Topsportcel aansturen.

Naast de operationele bestuurders telt de nieuwe Raad van Bestuur ook drie niet-operationele bestuurders. Leo, Wim en Erik Van Den Eynden zullen mee toezien op een deugdzame governance en met al hun ervaring de operationele bestuurders bijstaan in het navigeren van het clubschip. De operationele bestuurders zijn zeer erkentelijk dat dit trio mee zijn schouders blijft zetten achter een goede en gezonde clubwerking.

De nieuwe Raad van Bestuur kijkt ernaar uit jullie kortelings te mogen verwelkomen in het mooiste clubhuis van Belgisch hockeyland.

#LiveHockeyLoveVictory

Filip - Ellen - Levi - Marc - Leo - Wim - Erik