Jullie vragen je wellicht af wat er geworden is van het voornemen van de KBHB om tegen 8 mei de wedstrijden te laten herstarten, zoals we enkele weken geleden hebben gemeld. Een korte update.

Vanaf 8 mei wordt het weer mogelijk om in grotere groepen buiten sport te beoefenen. Dit betekent dat we het huidig trainingsschema kunnen aanpassen, zodat we iedereen zijn of haar normale uren kunnen laten trainen. Grotere ploegen kunnen terug als ploeg trainen. Dit betekent eveneens dat er op zaterdag geen trainingen meer zullen doorgaan.

Wat de wedstrijden betreft: op 11 mei is er opnieuw Overlegcomité. Daar zal beslist worden of de wedstrijden kunnen heropstarten en indien wel, onder welke vorm. Als het Overlegcomité het licht op groen zet, wil de bond reeds het weekend van de 15de mei terug wedstrijden organiseren. Dus graag in de agenda plaatsen, in het rood, met stip (en een vraagteken). Tot dan moeten we jullie nog even om geduld vragen.

De trainingen worden in de loop van de week aangepast in de Twizzit agenda.

Trainingschema vanaf 10 mei:


Vanaf 10 mei dus terug training voor onderbouw op woensdag en vrijdag.

Opgelet: er is nog geen fysieke training en de keeperstrainingen gaan nog steeds door op zondagochtend.

Mineuren kunnen dus ook terug trainen volgens het schema van september, nog wel steeds zonder een trainer.